Protsessi juhtimine

Alates 2010 aastast oleme teostanud erinevate pumplate, reoveepuhastite, veetöötlusjaamade jms. juhtimist.

Hooneautomaatika

Alates 2012 aastast oleme teostanud erinevate hoonete tehnosüsteemide juhtimist, sh. ventilatsiooniagregaatide, jahutusagregaatide ja ruumikütte juhtimist. Oleme liidestanud erinevate tehnosüsteemide agregaate hoone tsentraalse automaatikaga, et tagada hoone toimimine ühe tervikuna.

Tootmine

Erinevates töötleva tööstuse harudes oleme teostanud tootmisliinide automatiseerimist.

Energeetika

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga oleme olnud osaline kahesuunalise elektrienergia salvesti arendamisel ning juhtimise teostamisel.