Hooneautomaatika

Pakume automaatika alltöövõttu ehitusettevõtetele. Kuna omame võimekust ja kogemust automaatikaseadmete programmeerimise valdkonnas, siis suudame lahendada ka kõige keerukamate hoonete tehnosüsteemide juhtimise. Kasutame tehnosüsteemide juhtimisel programmeeritavaid loogika kontrollereid (PLC), kuna nende vaba programmeeritavus annab paindlikuse sooritada just selliseid lahendusi nagu parasjagu tarvis. Oleme võimelised liidestama erinevate agregaatide juhtseadmed tsentraalsete kontrolleritega, et tagada süsteemide omavaheline suhtlus ning erinevate agregaatide koostöö kogu hoone lõikes.

Lisaks tehnosüsteemidele pakume ka ruumikütte ja -jahutuse lahendusi ning ruumipõhise ventilatsiooni juhtimist.

Pakume ka erinevaid Targa Kodu (Smart Home) lahendusi. Eelistame kasutada Z-wave andmesideprotokolliga seadmeid, kuid ei piira ennast ühe tootja seadmetega. Kuna iga kodu on ainulaadne, siis Targa Kodu lahenduste puhul lähtume samuti konkreetsetest kliendi soovidest ning koostame koostöös kliendiga just sellise lahenduse nagu tarvis.