Automaatikasüsteemide kaasajastamine

Tehnoloogia arengu ning seadmete vananemise tõttu on paratamatu, et juhtseadmed ja -süsteemid amortiseeruvad. Et ajaga kaasas käia ning tehnoloogia arengule mitte jalgu jääda, oleks teatud aja möödudes tarvis oma juhtseadmed kriitilise pilguga üle vaadata. Pakume teenusena juhtseadmete ja -süsteemide auditeerimist, mille tulemusena tekitame soovitusliku ülevaate seadmete hetkeseisust. Vajadusel oleme nõus aitama ka vananenud sisseseade väljavahetamise ning sellega kaasnevate protseduuridega.