Automaatikaseadmete programmeerimine

Teostame programmeeritavate automaatika kontrollerite (PAC) ning programmeeritavate loogika kontrollerite (PLC) programmeerimist. Oleme võimelised programmeerima enamlevinud PLC-sid, mille programmeerimiskeskkond vastab IEC61131-3 standardile (näiteks: Siemens, Vipa, Schneider, Omron, Saia, Allen-Bradley, Codesys jne.). Vajadusel oleme võimelised omandama ka teiste programmeerimiskeelte alast pädevust. Programmide koostamisel lähtume sellest, et võimalikult palju kirjutatud koodist oleks taaskasutatav ning lihtsasti jälgitav.

Lisaks kontrollerite programmeerimisele teostame ka operaatorpaneelidele kasutajaliideste (HMI) loomist ning programmeerimist.

Programmeerimise projektide juures kasutame agiilseid projektijuhtimise meetodeid ning kõik välja antav tarkvara läbib enne paigaldamist põhjalikud katsetused. Kogu tarkvaraga kaasneb ka detailne dokumentatsioon ning kasutusjuhend.